• De Dessert Meesters

  De Dessert Meesters

  De Dessert Meesters, onderdeel van de Roerink Food Family (bekend van onder meer Zuivelhoeve), maakt desserts in de productiehal op bedrijventrein Hanzepoort in Oldenzaal. Onze opdrachtgever had een eigen MS-ruimte die voorheen in Hengelo zijn werk deed. Privatis communiceerde namens de opdrachtgever (van Enexis- naar Coteq-gebied) met de beide netbeheerders voor een spoedige inwerkingstelling van het station. Op de verdieping van het station werd een schakelaar geplaatst met de mogelijkheid om in de toekomst uit te kunnen breiden qua capaciteit.

  Lees meer

 • Kingspan

  Kingspan

  De uitbreiding van Kingspan, producent van hoogwaardige hardschuimisolatie, vereiste een verzwaring van de middenspanningscapaciteit. We plaatsten er een nieuw trafostation en twee nieuwe schakelaars. Daarnaast verzorgden we ook de selectiviteitsberekeningen.

  Lees meer

 • Ommelander Ziekenhuis

  Ommelander Ziekenhuis

  Voor de nieuwbouw van dit nieuwe ziekenhuis realiseerden we de aanleg van de MS-installatie en vijf trafo’s die, verdeeld over de verschillende bouwdelen, werden geplaatst en aangesloten. Omdat de Enexis-voedingsspanning circa 8% hoger was dan de uitgangspunten van het ontwerp, moesten de transformatoren een jaar na ingebruikname van het ziekenhuis worden omgewisseld. Hiervoor is, in overleg met de technische dienst van het ziekenhuis en Kropman, de huisinstallateur, een draaiboek opgesteld. Op basis van dit draaiboek en de risico-inventarisatie van het ziekenhuis, zijn nieuwe transformatoren geplaatst waarbij het betreffende installatiedeel tijdens de uitwisseling werd gevoed door dieselaggregaten. Bij terugschakeling werd de spanning aangepast aan de nieuwe transformatoren. Hierdoor verliep de uitwisseling en aanpassing naar de nieuwe spanning zonder onderbreking. Het ziekenhuis bleef tijdens alle werkzaamheden dan ook volledig in gebruik. We begeleidden tijdens de opdracht de installatieverantwoordelijke van onze opdrachtgever.

  Lees meer

 • Nouryon Speciality Chemicals (Akzo Nobel)

  Nouryon Speciality Chemicals (Akzo Nobel)

  Voor deze producent van chemicaliën namen we alle werkzaamheden op het gebied van middenspanning uit handen (elektrische aansluiting 6 MW, 12 distributietransformatoren, 2x 10 KV-ringen en 3 noodstroomaggregaten). We schreven het bestek, maakten een gedetailleerd draaiboek en waren verantwoordelijk voor de uitvoering. In het draaiboek werden alle onderdelen beschreven, zoals het vervangen van de middenspanningsinstallatie, de schakelvolgorde, het synchroniseren van de noodstroomvoorziening zodat er geen overlast was voor proeven en productie, de communicatie met de netbeheerder en die met de uitvoerende aannemer.

  Lees meer

 • Pompgemalen, Hengelo en Ambt Delden

  Pompgemalen, Hengelo en Ambt Delden

  We vernieuwden de middenspanningsinstallaties van deze twee historische pompgemalen (rijksmonumenten), eigendom van Rijkswaterstaat. Voor het gemaal in Hengelo was de aanleiding de omschakeling van diesel naar elektrische aansturing. Beide sluizen kregen een nieuwe 10 KV-aansluiting. Privatis maakte het ontwerp en de selectiviteitsberekeningen en was verantwoordelijk voor de aanleg en de inbedrijfstelling van de installaties.

  Lees meer

 • Ten Cate, Nijverdal

  Ten Cate, Nijverdal

  Uitbreidingen en aanpassingen aan de hoogspanningsinstallaties van Ten Cate Thiolon. Voor de productieafdelingen is het 10 Kv-netwerk uitgebreid. We plaatsten twee trafostations en verzorgden de selectiviteitsberekeningen. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het jaarlijks onderhoud. Ten Cate Thiolon produceert synthetische en kunstmatige vezels (kunstgrasvelden). Voor Ten Cate Advanced Composites plaatsten we voor de nieuwe machines nieuwe trafostations. Daarvoor maakten we ook het ontwerp en de selectiviteitsberekeningen. Deze tak van Ten Cate maakt composietmaterialen, met name voor de luchtvaart.

  Lees meer