Opdrachtgever
Ommelander Ziekenhuis
Locatie
Scheemda

Voor de nieuwbouw van dit nieuwe ziekenhuis realiseerden we de aanleg van de MS-installatie en vijf trafo’s die, verdeeld over de verschillende bouwdelen, werden geplaatst en aangesloten. Omdat de Enexis-voedingsspanning circa 8% hoger was dan de uitgangspunten van het ontwerp, moesten de transformatoren een jaar na ingebruikname van het ziekenhuis worden omgewisseld. Hiervoor is, in overleg met de technische dienst van het ziekenhuis en Kropman, de huisinstallateur, een draaiboek opgesteld. Op basis van dit draaiboek en de risico-inventarisatie van het ziekenhuis, zijn nieuwe transformatoren geplaatst waarbij het betreffende installatiedeel tijdens de uitwisseling werd gevoed door dieselaggregaten. Bij terugschakeling werd de spanning aangepast aan de nieuwe transformatoren. Hierdoor verliep de uitwisseling en aanpassing naar de nieuwe spanning zonder onderbreking. Het ziekenhuis bleef tijdens alle werkzaamheden dan ook volledig in gebruik. We begeleidden tijdens de opdracht de installatieverantwoordelijke van onze opdrachtgever.