Wij ondersteunen u in of verzorgen voor u het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en beheer van midden- en hoogspanningsinstallaties. Wij maken de benodigde berekeningen rekening houdend met belastingen, piekbelastingen en kortsluitstromen. We leggen de installatie aan, nemen hem in bedrijf en testen de  beveiligingen op de juiste werking. Voor het onderhoud en beheer maken wij in overleg met u een onderhoudsplanning. Dit onderhoud zal voornamelijk toestandsafhankelijk onderhoud zijn, aangevuld met noodzakelijk planmatig onderhoud. Wij maken voor u een advies, u bepaalt aan de hand van dit advies het te volgen plan.