Voor een nieuwe installatie verzorgen wij zowel ontwerp als aanleg. Het gaat om de inrichting en plaatsing van middenspanningsruimten, het aanleggen van MS-kabels, het installeren van MS-schakelaars en het maken en opleveren van alle berekeningen. Voor alle installaties maken wij standaard inzichtelijk aan welke vereisten en normen is voldaan. De middenspanningsruimten, ook wel trafostations, schakelhuisjes of compactstations genoemd, maken wij op ons eigen bedrijventerrein klaar voor in gebruik name. Het vervoer naar de nieuwbouwlocatie gaat met onze eigen vrachtwagens. Bent of wordt u eigenaar van een eigen hoogspanningsinstallatie? Zorg er dan voor dat u een onderhoudscontract afsluit.