Wanneer de huidige elektrische aansluiting niet meer toereikend is, dan kan de aansluiting worden verzwaard, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuw trafostation. Privatis ontwerpt en voert de werkzaamheden uit. Ook geven wij advies. Het komt namelijk in de praktijk nogal eens voor dat een opdrachtgever zich er niet van bewust is dat een installatie zeker een jaar of vijftig mee zal gaan. Waar moet u bij uitbreiding en nieuwbouw nu aan denken om straks onnodige kosten en overlast te voorkomen?