De Nederlandse overheid heeft 1 juli 2018 de wet Voortgang Energie Transitie (VET) ingevoerd om het aantal gasaansluitingen te reduceren. De wet bepaalt dat netbeheerders geen werkzaamheden mogen doen aan dat deel van het net dat eigendom is van hun klanten. Dit is namelijk geen wettelijke taak, maar een commerciële activiteit. Die taak hebben marktpartijen, zoals Privatis, overgenomen.

Daarnaast heeft de energietransitie in zijn algemeen gevolgen voor het energienet. Er komt steeds meer vraag naar elektriciteit. Er zijn aanpassingen nodig door de toename van het aantal zonnepanelen en laadobjecten voor elektrische auto’s. Zo moet het net dat oorspronkelijk was bedoeld voor eenrichting, geschikt worden gemaakt voor tweerichtingsverkeer, bijvoorbeeld smart grid. De vraag meer vermogen zal in de toekomst alleen maar groter worden.