Wie is Privatis?

Privatis is actief binnen het geprivatiseerde deel van het hoogspanningsnet, ook wel middenspanning genoemd. Daar waar de netbeheerders hun werkzaamheden eindigen, nemen de specialisten van Privatis het over. Voor de meeste van onze opdrachtgevers is hoogspanning onbekend terrein. Daar is specialistische kennis voor nodig. Privatis is niet alleen de expert voor de aansluiting zelf, maar is ook adviseur voor het ontwerp, de aanleg, de uitbreiding, het onderhoud en storingswerkzaamheden.

Privatis verzorgt alle procedures rondom de werkzaamheden. Bij Privatis eindigt de kennis en de ervaring echter niet bij middenspanning (MS) en hoogspanning (HS). Wij verzorgen ook de laagspanning (LS). Lees hier meer over deze verschillende disciplines.

Privatis-medewerkers zijn niet alleen geschoold voor het werken aan hoogspanningsinstallaties. Zij hebben ook het certificaat om te mogen werken aan laagspanningsinstallaties.