Veiligheid

Wij werken veilig aan installaties volgens de NEN 3140 (normen en eisen voor laagspanning) en NEN 3840 (voor hoogspanning). Privatis werkt veel voor opdrachtgevers waar meer dan gemiddelde veiligheidseisen gelden, bijvoorbeeld in chemische fabrieken of in de wereld van Defensie. Onze medewerkers zijn zich extra bewust van de veiligheidsrisico’s. Zij beschikken dan ook over een groot inlevingsvermogen om voor een nieuwe opdrachtgever te werken met strenge veiligheidseisen, interne procedures en huisregels.

Diploma’s en certificaten

Alle medewerkers van Privatis hebben het diploma Technicus Elektrotechniek met aanvullende certificaten.

  • Stipelcertificaat BEI AVP’er LS, BLS en/of BHS (Allround Vakbekwaam Persoon). Deze medewerkers hebben alle kennis om te werken in en rondom trafostations voor laagspanning (LS), middenspanning (MS) en/of hoogspanning (HS). BEI staat voor: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties.
  • WV’er (werkverantwoordelijke). Een werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het inventariseren en het schakelen binnen organisaties met een eigen middenspanningsruimte. Daarnaast plant hij het onderhoud van de hoogspanningsschakelaars.
  • IV’er (installatieverantwoordelijke). Een IV’er heeft de installatieverantwoordelijkheid zodat er veilig kan worden gewerkt aan de installatie. Voor elke middenspanning-/hoogspanningsruimte geldt dat de eigenaar verplicht een IV’er moet aanwijzen.
  • VCA Basis of Vol
  • BHV (minimaal alle uitvoerende technici)