Wie is Privatis

Privatis is actief binnen het geprivatiseerde deel van het hoogspanningsnet, ook wel middenspanning genoemd. Daar waar de netbeheerders hun werkzaamheden eindigen, nemen de specialisten van Privatis het over. Voor de meeste van onze opdrachtgevers is hoogspanning onbekend terrein. Daar is specialistische kennis voor nodig. Privatis is niet alleen de expert voor de aansluiting zelf, maar is ook adviseur voor het ontwerp, de aanleg, de uitbreiding, het onderhoud en storingswerkzaamheden.

Lees meer


Het afbreukrisico van een hoogspanningsinstallatie wordt steeds groter. Het voorkomen van uitvallen van spanning wordt dus belangrijker. Dertig jaar geleden ging alleen het licht uit, nu ligt de hele organisatie plat.

Harry Westerik, directeur

Wij werken marktgericht en zijn gewend voor commerciële opdrachtgevers te werken. Desnoods draaien wij onze hele proces om, om aan de vraag van de opdrachtgever te kunnen voldoen.

André Eggink, Beheer en onderhoud

Een jaarlijkse inspectie is verplicht en ook echt noodzakelijk. We komen verschillende manco’s tegen, zoals vette eindsluitingen die leeggetrokken zijn en dat kan gevaarlijk zijn.

Harald Scharphof, uitvoerder