Over Privatis

Privatis is onderdeel van de Siers Groep en actief binnen het geprivatiseerde deel van het midden- en hoogspanningsnet. Waar de werkzaamheden van de netbeheerders eindigen, nemen de specialisten van Privatis het over.

Voor de meeste van onze opdrachtgevers is hoogspanning onbekend terrein. Daar is expertise voor nodig. Naast de aansluiting op het elektriciteitsnet zelf, zijn wij ook gespecialiseerd in ontwerp, aanleg, uitbreiding, onderhoud en storingswerkzaamheden. Naast hoog- en midden spanning zijn onze monteurs ook geschoold in laagspanning. Wanneer het project dit vereist kunnen wij fungeren als een enkel aanspreekpunt voor de opdrachtgever en ook deze werkzaamheden op ons nemen.

privatis-personeel-clothing-orange-helmet-working

Onze kernwaarden

Als onderdeel van de Siers Groep zijn wij een echt familiebedrijf. De normen en waarden die daarbij horen komen in al onze disciplines terug. Dat vinden wij dan ook erg belangrijk.

Er wordt veel waarde gehecht aan communicatie, maatschappelijke betrokkenheid en een pragmatische werkhouding;

Daarnaast staan onze kernwaarden centraal:

Werk veilig of werk niet

Veilig werken staat bij Privatis op nummer één. Onveilige situaties leg je altijd direct stil. Als je deze keuze maakt staat de directie achter je. Daar is geen discussie over mogelijk, daarom zijn er altijd maar twee mogelijkheden. We werken veilig of helemaal niet.

Neem verantwoordelijkheid

Wanneer je tijdens je werk iets ziet dat onveilig is, onderneem je actie. Vaak zijn het situaties die zo gewoon zijn geworden (‘ik doe het al jaren zo’), dat je het gevaar niet meer ziet. Zoals een te diepe sleuf of een collega die ‘eventjes’ geen helm draagt. De gewoonte zal het dan altijd winnen van veilig werken. Voel je dus verantwoordelijk en spreek je collega(‘s) erop aan. Wij grijpen bij Privatis in bij onveilige en ongewenste situaties.

Afspraak is afspraak

Vaak werk je nauw samen met je collega’s: in de sleuf, onder de vloer of op het dak. Het niet nakomen van afspraken kan leiden tot onveilige situaties of zelfs een ernstig ongeval. Ook afspraken die onduidelijk zijn, kunnen leiden tot onveilige situaties. Je collega vertrouwt op jou en jij op je collega, kom daarom altijd je afspraken na.

Toon respect

De werksfeer binnen ons bedrijf wordt als prettig ervaren. Het hebben en tonen van respect is een belangrijke waarde binnen onze bedrijfscultuur. En daarbij hoort respect voor elkaars denken, uiterlijk, cultuur, kwaliteiten, prestaties, vaardigheden, geaardheid en veiligheid.

Veiligheid

Wij werken op een veilige manier aan elektrotechnische installaties door onder andere volgens de NEN 3840 norm te werken. Veelal werken wij bij opdrachtgevers waar meer dan gemiddelde veiligheidseisen gelden, denk hierbij aan chemische fabrieken of zelfs de wereld van Defensie. Onze medewerkers zijn zich extra bewust van de veiligheidsrisico’s op dit soort locaties. Zij beschikken dan ook over een groot inlevingsvermogen om voor een nieuwe opdrachtgever te werken met strenge veiligheidseisen, interne procedures en huisregels.

Naast de NEN 3840 norm en locatie gebonden maatregelen beschikken wij ook over juiste diploma’s en certificaten. Alle Privatis medewerkers hebben diploma Technicus Elektrotechniek met aanvullende certificaten. We doen iedere dag ons uiterste best om op een veilige manier aan het werk te gaan.

privates-safe-work-team-working-installing-hoogespanning

Contact

Neem gerust contact met ons op.
Bedankt voor het invullen!
Oops! Er ging iets mis, probeer het nog een keer.
ADRES
Schuttersveldstraat 22
Postbus 307
7570 AH Oldenzaal
E-MAILADRES
info@privatis.nl
Privatis-arrow-right-corner
TELEFOONNUMMER
088 – 5572320
Privatis-arrow-right-corner